Terug naar het nieuwsoverzicht

Brussel : Interparking zet een communicatiecampagne op touw om automobilisten te stimuleren naar het stadscentrum te komen

25/08/2016

Interparking zet een communicatiecampagne op touw om automobilisten te stimuleren naar het stadscentrum te komen. Er wachten hen parkings in de directe omgeving van de voetgangerszone.

Het nieuwe verkeersplan van Brussel, en dan vooral de voetgangerszone in het stadscentrum, werd iets meer dan een jaar geleden van kracht.

Sindsdien zijn de parkings in het stadcentrum daar het slachtoffer van, ongetwijfeld door foute of verkeerd begrepen informatie. Sommige bezoekers zijn er immers van overtuigd dat de parkings in het centrum van Brussel niet meer bereikbaar zijn voor auto's. Het gevolg is een daling van hun gebruik met 20% tot 50% ten aanzien van hun gebruikelijke verkeer.

Interparking blijft echter overtuigd van de kwaliteit van het Brusselse stadscentrum. De parkings spelen trouwens een rol in de irrigatie van het centrum. Zonder parkings zou de dreigende leegloop binnen de Vijfhoek niet kunnen worden vermeden.

Daarom werd op woensdag 24 augustus een nieuwe campagne gelanceerd om de koers bij te stellen en automobilisten te overtuigen om te blijven winkelen in het stadscentrum.

Zo versterkt Interparking zijn aanwezigheid op het terrein door 100.000 flyers uit te delen in de buurt van strategische kruispunten in de hoofdstad. Dit gebeurt door hostessen die een 'speciaal voetgangerszone-uniform' dragen. De campagne wordt ook op Facebook gevoerd.

Alle lopende sensibiliseringsacties verwijzen naar de website parkingvoetgangerszone.be, met daarop een plannetje om de verschillende parkings in het centrum van Brussel te bereiken. Ook de handelswijken van de Vijfhoek worden in de verf gezet.

Met deze campagne wil Interparking de automobilisten duidelijke, nuttige en geruststellende informatie over de toegankelijkheid van de parkings in het stadscentrum bieden.


Piétonnier Bruxelles