Terug naar het nieuwsoverzicht

Interparking krijgt de "Forum Archeologieprijs 2014" voor de Hopmarkt in Aalst!

De laatste jaren was de berichtgeving rond archeologie niet steeds onverdeeld positief…

Niettegenstaande zijn er ook veel positieve bijdragen geleverd voor een goede archeologie in Vlaanderen, of zijn er initiatieven genomen die de archeologische resultaten vertalen naar het grote publiek. En als het goed is mag dat ook eens gezegd worden!

Met de Forum Archeologieprijs, die dit jaar voor de allereerste maal zal worden uitgereikt, wil het Forum Vlaamse Archeologie vzw (FVA) een persoon, vereniging, openbaar bestuur of onderneming bedanken, die het voorbije jaar (2013) een waardevolle bijdrage heeft geleverd voor de archeologie in Vlaanderen, of op een positieve wijze met archeologie is omgegaan. Het FVA wil zo haar bijzondere waardering uiten voor het gerealiseerde initiatief.

Voor deze allereerste editie van de Archeologieprijs is het oog gevallen op de realisatie van de Hopmarktparking te Aalst, waarbij Stad Aalst en Interparking er voor kozen om de resultaten van het voorafgaand archeologisch onderzoek in de parking te integreren en zo aan een ruim publiek te presenteren.

De opgravingen op de Hopmarkt te Aalst leverden meer dan 7 eeuwen grote en kleine feiten uit de Aalsterse stadsgeschiedenis op. De integratie van het archeologische verhaal in de parking kan als sluitstuk beschouwd worden van een reeks van activiteiten die de resultaten van het onderzoek aaneen breder publiek kenbaar maakten. Het FVA wil met de uitreiking van de allereerste Forum Archeologieprijs aan Stad Aalst en Interparking haar bijzondere waardering tonen voor dit initiatief. 

De prijsuitreiking, die wordt ingekleed met een persmoment en een korte presentatie van het project, zal plaatsvinden op maandag 12 mei om 20u in het ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.